storage

Koje voće se skladišti na kojoj temperaturi

04.03.2016 Komentari: 0

Koje voće se skladišti na kojoj temperaturi

Hladnjače za voće su mesta gde se kvalitet voće može sačuvati na pravi način na duži period. Svaki poljoprivrednik mora pametno da bira koji će tip i sortu da uzme kao osnovu.